Tato webová stránka používá cookies. Cookies mohou být použity pro marketingové účely, statistické a přizpůsobení služeb individuálním potřebám uživatele. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.
0 0 bez DPH
Poslední přidané položky
Celkem
0 Kč bez DPH 0 Kč s DPH
Přejít do košíku
Hlavní stránka Dodací podmínky

Dodací podmínky

 Dodací podmínky

Termín, místo dodání a podmínky přepravy objednaného zboží sjednává prodávající s kupujícím v rámci každé kupní smlouvy nebo jsou stanoveny předem na základě vzájemné dohody stran nebo obchodních zvyklostí zavedených mezi kupujícím a prodávajícím.

Není-li Podmínkami stanoveno nebo dohodnuto jinak, objednané zboží, které je skladem, je prodávajícím expedováno následující pracovní den od obdržení objednávky. V případě, že zboží není skladem, prodávající oznámí kupujícímu předpokládaný termín dodání, a to následující pracovní den od obdržení objednávky.

Zboží je dodáno kupujícímu okamžikem převzetí zboží kupujícím na prodejně prodávajícího nebo v dohodnutém místě dodání. Je-li zboží odesíláno, zboží je dodáno kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě do místa určení. V případě kupujícího (spotřebitele) je zboží dodáno až okamžikem předání zboží dopravcem kupujícímu (spotřebiteli).

Pokud kupující dodání zboží záměrně zmaří a zboží nepřevezme, odpovídá prodávajícímu za škodu tímto jednáním vzniklou, a to zejména povinností nahradit náklady vynaložené na přepravu, jež je kupující povinen uhradit prodávajícímu do 7 dnů od okamžiku neúspěšného dodání zboží.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, až mu s ním prodávající umožnil nakládat.

Kupující je povinen co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství.

Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, uchová prodávající zboží, může-li s ní nakládat. V takovém případě je kupující povinen zboží zadržet, dokud mu kupující neuhradí účelně vynaložené náklady spojené s uchováním zboží.

Zboží je zasíláno prostřednictvím dopravce IN TIME SPEDICE, spol. s r.o. (www.intime.cz) nebo TOPTRANS EU, a.s. (www.toptrans.cz).

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny:

Zásilka IN-TIME (Česká republika - dobírkou) 133,-Kč

- lze využít, pokud Vaše objednávka NEOBSAHUJE nárazník, kapotu, řízení, prahy

Zásilka TOPTRANS (Česká republika - dobírkou) 251,- Kč

- lze využít, pokud Vaše objednávka OBSAHUJE nárazník, kapotu, řízení, prahy

Zásilka TOPTRANS (Česká republika - dobírkou) 301,-Kč

- lze využít, pokud Vaše objednávka OBSAHUJE 2 nárazník,

Zásilka TOPTRANS,IN-TIME (Slovensko - dobírkou) 251,-Kč

- lze využít, pokud Vaše objednávka NEOBSAHUJE nárazník, kapotu, řízení, prahy

Zásilka TOPTRANS (Slovensko - dobírkou) 300,-Kč

- lze využít, pokud Vaše objednávka OBSAHUJE nárazník, kapotu, řízení, prahy

Za zavolání před doručením od přepravní služby IN TIME SPEDICE, spol. s r.o. a TOPTRANS EU, a.s. se účtuje částka 10 Kč.

Pro upřesnění ceny dopravného se může kupující obrátit na adresu anautodily@seznam.cz

Kupující je povinen zboží bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (poškození krabice, neporušenost pásky) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvu tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu anautodily@seznam.cz,

sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však možnost prodávajícímu prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.