Tato webová stránka používá cookies. Cookies mohou být použity pro marketingové účely, statistické a přizpůsobení služeb individuálním potřebám uživatele. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.
0 0 bez DPH
Poslední přidané položky
Celkem
0 Kč bez DPH 0 Kč s DPH
Přejít do košíku
Hlavní stránka Reklamační podmínky

Reklamační podmínky

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Dodavatel odpovídá odběrateli za vady zboží dle § 422 zákona č. 513/1991 Sb obchodního zákoníku. Je –li odběratelem fyzická osoba, která je spotřebitelem ve smyslu §52 odst.3 zák.č. 40/1964 Sb., odpovídá dodavatel za vady zboží dle §619 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Odběratel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí.

Před další instalací, případně povrchovou úpravou je Kupující povinen ověřit (vyzkoušet), zda se Zboží shoduje s požadavkem a zda správně pasuje (dosedá) na vozidle. Kupující uplatňuje reklamaci na kvalitu zboží zakoupeného u prodávajícího na jakémkoli prodejním místě prodávajícího. Případnou změnu nebo množstevní rozdíl zboží oproti objednávce nebo dodacím dokladům uplatňuje kupující v prodejním místě prodávajícího, kde zboží zakoupil a to nejpozději do tří pracovních dnů od data převzetí zboží. Po uplynutí této lhůty prodávající za tyto vady v dodávce neodpovídá.

V případě, že má zboží dodané kupujícímu prostřednictvím externího dopravce zjevnou vadu, je povinností kupujícího sepsat s dopravcem zápis o takové skutečnosti, nebo zboží nepřevzít. Pokud kupující takový zápis k reklamaci nedoloží, nemusí být reklamace prodávajícím uznána.

Kupující předává zboží do reklamace ihned po zjištění vady zboží a to spolu s vyplněným reklamačním protokolem, který je k dispozici na webu prodávajícího a na všech prodejních místech prodávajícího a zboží musí být předáno ve stavu, který umožňuje objektivní posouzení reklamované vady.

V případě, že reklamace nebude řádně uplatněna na uvedeném reklamačním protokolu, bude vrácena zpět odběrateli na náklady odběratele. Prodávající neodpovídá za přirozené opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, za škody způsobené chemickými vlivy a škody způsobené nevhodným skladováním u kupujícího. Prodávající neručí ani za škody způsobené nevhodnou obsluhou, neodbornou montáží či nesprávným používáním a za škody způsobené zásahem třetí osoby. Jde –li u zboží o odstranitelnou vadu, má kupující právo na její bezplatné a řádné odstranění. Jinak má kupující právo na výměnu zboží, nebo vrácení peněz.

Zboží prodávané prodávajícím je (s výjimkou autodoplňků) určeno k odborné montáži. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu, nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži dílu, s uvedením technologického postupu nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla na vozidlo (nutno uvést SPZ) namontována součástka, která je předmětem reklamace (identifikace podle objednacího kódu zboží). V tomto dokladu je dále nutné uvést stav tachometru při výměně dílu.

Při reklamaci elektrických a elektronických součástek je nutno doložit protokol diagnostiky vozidla.